ONLINE alebo OSOBNÁ KONZULTÁCIA

Počas konzultácie budeme mať dostatok času a spolu so mnou absolvujete: 

 • Úvodný rozhovor
  Diskusia o osobnej, rodinnej anamnéze, očakávania, ciele.
 • Diagnostika a nastavenie harmonizácie poľa
  Klient zvolí focus, vykonáme bezdotykové merania v rôznych moduloch; rozhovor na základe výsledkov merania, vytlačenie sumarizácie pre klienta a na záver nastavíme harmonizáciu prístrojom na 30 dní.
 • Frekvenčná terapia
  Unikátna terapia riadená informačným poľom. Využívame ručné elektródy.
 • Kombinovaná terapia
  Komplexný a hlbší pohľad na pole cez diagnostiku a frekvenčnú terapiu v 1 terapii.

PODROBNEJŠÍ POPIS A CENNÍK KONZULTÁCIÍ

DIAGNOSTIKA A HARMONIZÁCIA POĽA

Rozpoznáva neviditeľné vplyvy v informačnom poli a následne ich vyrovnáva.

V rámci diagnostiky používam najčastejšie tieto analýzy a harmonizácie:

1 sedenie   60,- eur + 20 % DPH 

90 min DIAGNOSTIKA A HARMONIZÁCIA POĽA ČLOVEKA. Osobný pohovor, bezkontaktná diagnostika, harmonizácia infopoľa a vysielanie info vzorov v trvaní 30 dní

Sedenie je v trvaní cca 90 minút.

 • Úvodný rozhovor: pohovoríme, ako sa cítite, s čím si neviete pomôcť, v čom vás môžem podporiť, pohovoríme o vašom zdravotnom stave a mentálnom nastavení, blokoch, ktoré neviete prekročiť a najmä, čo hľadáte, čo je vaším cieľom.
 • Načítame vás do prístroja: fotografia a osobné údaje.
 • Prezrieme vaše pole cez rôzne moduly (meridiany, orgánová koherencia, aura modul).
 • Zadáme focus: čo je vašim cieľom pozorovania, do akej oblasti zameriame pozornosť.
 • Prístroj TimeWaver MED analyzuje podľa zadaného focusu vaše pole, diagnostikuje vo vašom poli témy, ktoré vás dokážu posúť vpred alebo témy, ktoré vás blokujú.
 • O vybraných témach, ktoré prístroj načítal, sa porozprávame, budeme voľne diskutovať, aby ste našli pre seba odpovede.
 • Nastavíme harmonizáciu poľa na 30 dní, aby do vášho poľa prístroj vysielal ozdravné vzorce kmitania.

 

POSILNENIE IMUNITY CEZ RIADENÚ FREKVENČNÚ TERAPIU

DIAGNOSTIKA A HARMONIZÁCIA NA ÚROVNI POĽA 

FREKVENČNÁ

TERAPIA s TIMEWAVER

TimeWaver Frequency prináša podporné frekvencie pre bunkovú membránu, a tak umožňuje bunkám lepšie komunikovať. Posilníme bunky, posilníme zdravie.

1 sedenie   50,- eur + 20 % DPH 

7 sedení   280,- EUR + 20 % DPH

(ušetríte 70 eur, ČAS a dopravu)

Frekvenčná terapia riadená informačným poľom. Terapia prostredníctvom ručných elektród. (odporúčame max. 10-dňové rozostupy medzi terapiami)

Sedenie je v trvaní cca 100 minút.

 • Úvodný rozhovor: pohovoríme, ako sa cítite, s čím si neviete pomôcť, v čom vás môžem podporiť, pohovoríme o vašom zdravotnom stave a mentálnom nastavení, blokoch, ktoré neviete prekročiť a najmä, čo hľadáte, čo je vaším cieľom.
 • Zložíte si kovové predmety z rúk.
 • Načítame vás do prístroja: fotografia a osobné údaje.
 • Zrýchlene prezrieme vaše informačné pole (vírusy, baktérie, orgány, mentálny stav, ...) a dáme harmonizovať pole v trvaní 90 minút.
 • Uchopíte do rúk 2 elektródy.
 • Prístroj TimeWaver Frequency aplikuje úvodnú frekvenčnú terapiu na úrovni 1 - 1000 Hz (cca 15 min).
 • Stanovíme oblasť, na úrovni tela, ktorú budeme frekvenčne podporovať, môžeme zadefinovať viacero oblastí a prístroj načíta zodpovedajúce frekvencie, ktoré je vhodné aplikovať na podporu vášho tela.
 • Prístroj TimeWaver Frequency aplikuje hlavnú frekvenčnú terapiu na úrovni 1 - 1000 Hz (cca 50 min). V tomto čase pohodlne oddychujete, pokojne so zavretými očami, nerozprávame sa, ak vám bude príjemné, nastavíme vám hudbu.
 • Prístroj TimeWaver Frequency aplikuje záverečnú frekvenčnú terapiu na frekvenčnej úrovni 15kHz - 2 MHz (cca 15 min).

UPOZORNENIE: terapiu nemožno aplikovať pri tehotenstve a v prípade, ak človek má kovové implantáty.

ODPORÚČAME: pred liečbou nesmie byť použitý žiadny pleťový krém a v oblasti použitia sa nesmú vyskytovať žiadne kovové šperky a predmety.

 

ŠPECIÁLNE KOMBINOVANÉ KONZULTÁCIE

DIAGNOSTIKA A HARMONIZÁCIA NA ÚROVNI POĽA 

KOMBINOVANÁ

TERAPIA 2v1

80,- eur + 20 % DPH 

Skombinovanie oboch terapií na jednom stretnutí, čo ušetrí čas i financie klientovi.

1.frekvenčná terapia v hodnote 50 EUR a 2. diagnostika a harmonizácia poľa v hodnote 60 EUR) . Cenníková cena v jednotlivo aplikovaných terapiách je spolu 110 EUR, v tejto kombinovanej je cena 80 EUR. 

Sedenie je v trvaní do 2,5 hodiny.

 

BUSINESS HARMONIZÁCIA

DIAGNOSTIKA A HARMONIZÁCIA NA ÚROVNI POĽA 

HarmonizÁCIA POĽA

PODNIKANIA

80 eur + 20 % DPH

Systém TimeWaver pomocou jazyka rozsiahlych databáz dokáže zobrazovať vplyvy pôsobiace v pozadí na vaše podnikanie.

Priamy prístup k informačnému poľu, tomuto „cloudu“ všetkých relevantných informácií o Vašej firme, a to kedykoľvek a z ktoréhokoľvek miesta. Prístup ku informáciám, ktoré z pozadia riadia všetky fyzikálne, psychologické a tým aj podnikové procesy – na úroveň, ktorá kontroluje zdanlivo chaotické trhy, akciové kurzy a nespočetné rizikové faktory podnikateľskej činnosti.

TimeWaver BIZ je aj pre Vás veľmi zaujímavým doplnkom pre analyzovanie a optimalizovanie firmy. 

1 sedenie v trvaní do 2 hodín.

WELLNESS PRE PODNIKATEĽA

4.888,- eur + 20 % DPH 

CELOROČNÁ STAROSTLIVOSŤ - Komplexná podpora s pomocou prístroja TimeWaver ako prevencia pred vyhorením a podpora podnikania. 

1x týždenne komplexné sedenie v trvaní 4 hodín celkovo v trvaní 1 roka (52 x 4 hodiny). Harmonizácia poľa človeka (TimeWaver MED), frekvenčná terapia (TimeWaver Frequency) a harmonizácia poľa podnikania (TimeWaver BIZ).

Osobná podpora, analýza poľa človeka, POĽA PODNIKANIA, uvoľnenie tela cez frekvencie  a zároveň podpora kľúčových orgánov tela.

Celkovo 208 hodín / 1 rok (52 x 4 hod týždenne)

VOĽNÉ UŽ LEN 2 programy !

 

SUMARIZÁCIA

 

DIAGNOSTIKA A HARMONIZÁCIA NA ÚROVNI POĽA (sedenie v trvaní do 90 min)
DIAGNOSTIKA A HARMONIZÁCIA NA ÚROVNI POĽA ČLOVEKA. Úvodný rozhovor, načítanie do prístroja, diagnostika poľa cez rôzne moduly, zadanie fokusu (témy), analýza, diskusia k témach, nastavenie harmonizácie poľa na nasledujúcich 30 dní.
60 eur + 20 % DPH
FREKVENČNÁ TERAPIA RIADENÁ INFOPOĽOM (sedenie v trvaní do 100 min)
FREKVENČNÁ TERAPIA prístrojom TimeWaver Frequency. Terapia prostredníctvom ručných elektród. Úvodný rozhovor, načítanie do prístroja, frekvenčná diagnostika a terapia. UPOZORNENIE: terapiu nemožno aplikovať pri tehotenstve a v prípade, ak človek má kovové implantáty. ODPORÚČAME: pred liečbou nesmie byť použitý žiadny pleťový krém a v oblasti použitia sa nesmú vyskytovať žiadne kovové šperky a predmety.
50 eur + 20 % DPH
7x FREKVENČNÁ TERAPIA ZVÝHODNENÝ BALÍK (7 sedení x 100 min každé)
7x frekvenčná terapia (odporúčame optimálne 1-2x týždenne)
280 eur + 20 % DPH
KOMBINOVANÁ TERAPIA (sedenie v trvaní do 2,5 hod.)
Skombinovanie oboch terapií v trvaní 2,5 hodiny na jednom stretnutí, čo ušetrí čas i financie klientovi. 1.frekvenčná terapia v hodnote 50 EUR a 2. diagnostika a harmonizácia poľa v hodnote 60 EUR . Cenníková cena v jednotlivo aplikovaných terapiách je spolu 110 EUR, v tejto kombinovanej je cena 80 EUR. K cenám je potrebné prirátať 20 % DPH.
80 eur + 20 % DPH
WELLNESS+BLAHO PRE PODNIKATEĽA (1 rok)
Komplexná podpora s pomocou prístroja TimeWaver ako prevencia pred vyhorením a podpora podnikania. Osobná podpora, analýza poľa človeka, POĽA PODNIKANIA, uvoľnenie tela a cez frekvencie zároveň podpora kľúčových orgánov. Celkovo 208 hodín / 1 rok (52 x 4 hod týždenne)
4888 eur + 20 % DPH
HARMONIZÁCIA POĽA PODNIKANIA
Priamy prístup k informačnému poľu, tomuto „cloudu“ všetkých relevantných informácií o Vašej firme, a to kedykoľvek a z ktoréhokoľvek miesta. Prístup ku informáciám, ktoré z pozadia riadia všetky fyzikálne, psychologické a tým aj podnikové procesy – na úroveň, ktorá kontroluje zdanlivo chaotické a nespočetné rizikové faktory podnikateľskej činnosti. TimeWaver BIZ je aj pre Vás veľmi zaujímavým doplnkom pre analyzovanie a optimalizovanie firmy. 1 sedenie v trvaní do 2 hodín.
80 EUR + 20 % DPH

Momentálne volajte

ohľadne objednania termínu

na mobilné číslo: +421 908 755 690.

 

Sedenie u Vás mi veľmi pomohlo, ďakujem, že takto pomáhate ľuďom 😊💛 cítim sa oveľa lepšie a dokonca od sedenia u Vás som zatiaľ nemala ani raz úzkosť. 🙂
Martina, Bratislava
Spočiatku som tomu celému neverila, nedokázala som pochopiť, ako je možné takto človeka vyšetriť. No po osobných skúsenostiach, po odpovediach, aké z poľa prišli, ako mi pomohli frekvencie na fyzickej úrovni (bolesti po športe, herpes, bakteriálne infekcie) som získala istotu a hlavne radosť, že sa mi uľavilo.
Marta, Bratislava
Spolupráca mi prináša prehĺbenie pochopenia príčin dermatitídy a postupne odstraňovanie príčin, a tým aj symptómov. Práve otvorená a priateľská komunikácia pomáha jasne si ozrejmiť všetky faktory a technológia TimeWaver uvoľňuje napätia, ktoré vplývajú na zdravotný a mentálny stav.
Radovan, Rakúsko

Pre ďalšie info alebo záujem

vyplňte KONTAKTNÝ FORMULÁR,

prípadne volajte na 0908 755 690

Vami poskytnuté Vaše osobné údaje (e-mail, meno, telefón) sú u mňa v bezpečí a budem (Renata Poláková, Pressroom, s.r.o.) ich na základe Vášho súhlasu spracovávať v období max. 5 rokov podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Potvrdením tlačítka vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre vzájomnú komunikáciu a na zasielanie ďalších správ odo mňa, ktoré sa budú týkať zdravia, frekvenčnej terapie a osobného rozvoja. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz Odhlásiť sa v každej zaslanej správe. Celé znenie zásad ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu.