Globálna kríza. ZODPOVEDNOSŤ

Medzinárodné online Fórum

2. decembra 2023 od 18:00 h.

v 100 jazykoch

creativesociety.com/SK

nenechajte sa zmiasť YouTubom, stačí kliknúť a prehrať cez YT

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Globálna kríza. Východisko existuje

Medzinárodné online Fórum, 22.04.2023 o 17:00 v 150 jazykoch

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA 

Klimatická kríza
Neznáme faktory klimatických katastrof
Skutočné príčiny rekordnej rýchlosti narastania prírodných katastrof
Analytická predpoveď udalostí vo svete v najbližšom období
Boj s CO2: mýtus alebo realita? Ako zarábajú na CO2 a prečo je elektrina stále drahšia?
Praktické riešenie klimatickej krízy

Ekonomické perspektívy
Svetová hospodárska kríza. Ako ťa to ovplyvní?
Umelo vyvolaná energetická kríza
Kedy nastane celosvetový hladomor?
Ohraničenie kapitalizácie: prečo je to nevyhnutné?
Ako vybudovať hospodárstvo, z ktorého budú mať prospech všetci?

Spoločenské výzvy
Eskalácia násilia v spoločnosti
Prečo sa neriešia problémy utečencov, novodobého otroctva, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s ľudskými orgánmi a drogami?
Spôsoby riešenia globálnej krízy v zdravotníctve. Zabezpečenie prístupu všetkých ľudí k bezplatnej a kvalitnej medicíne
Príčiny degradácie vzdelávacieho systému. Čo napraví situáciu?
Ako sa manipuluje s vedomím verejnosti? Ochranné mechanizmy

Geopolitická kríza
Expanzia vojenskej agresie
Prečo sa tak propaguje myšlienka znižovania počtu obyvateľov planéty?
Praktické riešenia kríz: prechod spoločnosti od spotrebiteľského formátu k tvorivému
Ako zjednotenie ľudstva pomôže vyriešiť globálne problémy?

Globálna kríza. NAŠA Záchrana je v zjednotení

Medzinárodné online Fórum, 12. 11. 2022 o 16:00 v 150 jazykoch

V ČOM JE TOTO PODUJATIE VÝNIMOČNÉ?

Nepreháňame, ide o najväčšie podujatie na svete! Prvé a jediné podujatie, ktoré sa simultánne prekladá do 150 jazykov. Jeho organizácia je možná vďaka zjednoteniu dobrovoľníkov zo 180 krajín na nezávislej platforme projektu Tvorivá spoločnosť.
Priamy prenos bude dostupný na YouTube, sociálnych sieťach, mediálnych platformách, televíznych a rozhlasových staniciach po celom svete! To, čo je pre najväčšie organizácie nemožné, je pre nás realitou. Toto je 8. globálne fórum, ktoré iniciovali a realizovali dobrovoľníci.

Tu môžete sledovať Fórum: 👇👇👇

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

O PROJETE TVORIvÁ SPOLOČNOSŤ