ONLINE alebo OSOBNÁ KONZULTÁCIA

Vedecké pozadie TIMEWAVER

Telo človeka

 

to je celý chemický závod, ktorý generuje a spotrebováva energiu a môže existovať iba za prítomnosti celého radu definovaných podmienok, napríklad za prítomnosti zodpovedajúceho gravitačného poľa, atmosféry, vody, výživných elementov, potrebných na udržanie života organizmu atď. Je to zložitý biofyzický objekt schopný pretvárať získané informácie rôznorodej povahy na elektrické signály (nervové impulzy), ktoré sníma a spracováva centrálny nervový systém.

 

U priemerného dospelého človeka sa len na biochemických procesoch organizmu zúčastňujú bilióny (!) najmenších živých mikroobjektov, presnejšie živých systémov – buniek, ktoré podporujú život tohto zložitého systému a nepretržite interagujú a prispôsobujú sa meniacim sa podmienkam. Ale všetky tieto bunky sa skladajú z elementárnych častíc, ktoré na úrovni kvantovej fyziky existujú podľa úplne iných zákonov (na rozdiel od zákonov klasickej fyziky), podľa ktorých je základom všetkého energia a informácia.

 

Inými slovami, chémia viditeľného sveta sa zakladá na fyzike neviditeľného sveta.

 

(úryvok je z knihy prapúvodní fyzika allatra).


Stav bunky zrkadlí naše telo ako celok a naopak. Čiže keď nemám v poriadku telo, keď bolí, tak na hlbšej úrovni tela nie sú v poriadku moje bunky. Každá jedna bunka je dôležitá, zdravie človeka zabezpečí bunka však len vtedy, ak v súlade so založenou informáciou komunikuje a spolupracuje s okolitým prostredím a inými bunkami.

  • A ako komunikuje bunka?
  • Čo je rečou, jazykom vzájomnej komunikácie buniek?
  • Ako pomôcť bunkám, aby vzájomne komunikovali, vymieňali si informácie?
  • Ako podporiť bunku, aby bola silná a zdravá?

ZDRAVÉ A SILNÉ BUNKY vybudujú ZDRAVÉ TELO, ľahko komunikujú a vzájomne spolupracujú mezi sebou a prostredím. Posilňuje sa tak imunita.

Doruzumievacím jazykom pre vzájomnú komunikáciu buniek sú elektrické frekvencie.

Odpoveďou, ako posilniť bunky a imunitu je frekvenčná terapia, ktorá prináša podporné frekvencie pre bunkovú membránu, a tak umožňuje bunkám lepšie komunikovať.

Náš organizmus sa skladá z jednotlivých buniek a tie bunky by mali byť zdravé. Mnohé vedecké teórie objavili, že všetky chronické, a aj väčšina akútnych ochorení má priamy pôvod v zníženej bunkovej energii, ktorá sa prejaví znížením napätia bunkovej membrány.

Podľa tohto modelu má napätie bunkovej membrány zdravej a mladej bunky hodnotu v rozsahu - 70 a - 100 mV. To zabezpečí, aby transport cez bunkovú membránu, ATP syntéza a syntéza proteínov bunky fungovali bezchybne.

S rastúcim vekom človeka a v priebehu chorobných procesov sa potenciál bunkovej membrány zníži na - 40 mV, čím môžu nastúpiť bolesti a zápaly, a  napätie bunkovej membrány môže klesnúť až k hranici - 15 mV, pri ktorej dokáže bunka zmutovať na rakovinovú. Pri hodnote - 15mV je energia bunky tak silno znížená, že z čistého pudu sebazáchovy sa môže začať nekontrolovateľne deliť. Mnoho civilizačných ochorení má práve túto hodnotu zníženého napätia bunkovej membrány.

Elektromagnetické polia sú kľúčom ku komunikácii buniek, rečou bunkovej komunikácie sú elektrické frekvencie. Na základe tejto teórie dokážeme pomocou vhodných frekvencií, intenzít prúdov a foriem signálu podporiť napätie bunkovej membrány, produkciu ATP, syntézu proteínov a transport v rámci bunkovej membrány.

Ako pracujeme pri frekvenčnej terapii?

Silná a zdravá bunka je základ zdravého tela. 

Dvaja vedci Dr. Robert O. Becker a Dr. Bjorn Nordenstrom (predseda komisie pre udeľovanie Nobelovej ceny) zistili, že pokles napätia bunkovej membrány môže spôsobiť vznik takmer všetkých chronických a akútnych ochorení. 

Podľa ich modelu je hlavnou príčinou kyslé bunkové prostredie. Znamená to, že sa v okolí bunky nachádza málo elektrónov, a preto môže dôjsť k poklesu pH hodnoty a poklesu napätia bunkovej membrány.

Zdroj:  Dr. Robert O. Becker a Dr. Bjorn Nordenstrom; timewaver.sk

Nuno Nina vo svojej klinike pri práci s TimeWaver Frequency Zdroj: timewaver.sk

Úlohou TimeWaver Frequency je zvrátiť tento proces a obnoviť prirodzené napätie bunkovej membrány.

Mnohé štúdie a príklady z praxe preukázali, že pôsobenie mikroprúdov pôsobí na:

  • zlepšenie transportu v  bunkovej membráne;
  • zlepšenie pri hojení rán
  • zvýšenie produkcie ATP;
  • zvýšenie syntézy proteínov.

Frekvenčná terapia je u TimeWaver Frequency unikátna, pretože je riadená informačným poľom v systéme. Systém určuje permanentne a v reálnom čase vhodné frekvencie a prispôsobuje ich počas použitia priamo potrebám pacienta. Je teda unikátna pre každého jedného klienta.

Technológiu vyvinul v priebehu rokov Nuno Nina v spolupráci s TimeWaver systémom. Pracuje v troch liečebných fázach a obsahuje vyše 150.000 frekvenčných databáz, ku ktorým je priradených viac ako 1000 symptómov a indikácií. Táto forma frekvenčnej terapie sa sústreďuje na dlhotrvajúci účinok na hlbokej úrovni.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú TimeWaver, jeho medicínsky význam a použitie na základe chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny. Osobne si myslím, že je to dôsledok kampane proti éteru (iný názov pre informačné pole), ktorá sa spustila v roku 1905 a zastavila tým rozvoj fyziky a jej ďalšieho využitia v rôznych oblastiach (aj medicínskych) na vyše 100 rokov.

ZAUJÍMAVOSTI O ÉTERI

O éteri hovorili a písali mnohí skvelí učenci. Napríklad anglický fyzik a matematik James Maxwell, anglický fyzik a chemik Michael Faraday, nemecký fyzik Heinrich Hertz , holandský fyzik Hendrik Lorentz, slávny francúzsky matematik, fyzik, astronóm a filozof Jules Henri Poincaré a predovšetkým známy srbský fyzik, výskumník vysokonapäťovej elektriny, talentovaný inžinier a vynálezca Nikola Tesla, ktorý experimentálne vynašiel spôsob získania  nevyčerpateľnej energie z éteru. Bohužiaľ, svoje objavy ukázal ako prvým tým ľuďom, ktorí slúžili konzumu. A tak sa od roku 1905 začalo vo vede cieľavedomé ničenie teórie o éteri. (Viac info nájdete v knihe PRAPÚPOVODNÍ FYZIKA ALLATRA).

NÁZOR VEDCA

K technológii TimeWaver sa vyjadril aj jadrový a kvantový fyzik Prof. Jan Rak na youtube kanáli TV GOSCHA v relácii "NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! – prof. Jan Rak (SG 23, 14. 12. 2019)"  

Jeho názor si môžete vypočuť vo videu,  začína to cca od 1:58:46 a pokračuje pokojne i do konca. Je to krásne rozprávanie:)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

AKÉ SLUŽBY MôŽETE VYUŽIŤ? 

VYBERTE SI IHNEĎ, ABY SA VÁM TÁTO STRÁNKA NESTRATILA

V ZÁPLAVE INÝCH POVINNOSTÍ.


Upozornenie: Veda neuznáva existenciu informačného poľa, jeho analýzu, harmonizáciu a ďalší význam z dôvodu nedostatku vedeckých dôkazov. Frekvenčné programy IMF (Individualized Microcurrent Frequency) a FSM (Frequency Specific Microcurrent) konvenčná medicína neuznáva z dôvodu nedostatku vedeckých dôkazov v zmysle konvenčnej medicíny. Používanie produktov, programov alebo informácií TimeWaver a Healy je na vlastné riziko používateľa a podlieha jeho uváženiu a odbornému posúdeniu. Informácie na tejto stránke slúžia len na referenčné a vzdelávacie účely. Nemali by sa považovať za náhradu odborného lekárskeho poradenstva, diagnózy alebo liečby. Vždy by ste mali požiadať o radu kvalifikovaného lekára.